Allahümme Rabbena Ya Rabbena Duası

Allah'ın adıyla başlayan her şey de hayır vardır. Bir işe başlarken, başlamadan önce Allah'ın adını anarak başlanırsa o işte hem Bereket olur hemde o işinde muvaffak olur. Kılanan Namazın, yapılan kıyamın, gidilen ruku'un ve secdenin, okunan kıraatın, tutulan Orucun, yapılan tasaddukun, yalnızca ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yapıldığını, kabul etmesi için Allah'a Dua etmek gerekir. Bizim yaptığımız ibadetler, Allah'ın sonsuz Rahmeti olmazsa hiçbir değeri yoktur. Yapılan ibadetlerle başa kalkmamak lazım. Bilakis Allah bizleri Müslümanlar'dan eylediği, bizi İslam gibi mükemmel bir dinin mensubu ve son Peygamber Hz. Muhammed (sav)'in ümmeti olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır.

Allahumme Rabbena Ya Rebbena Duası:

Okunuşu:

El-hamdu lillahi rabbil-alemin, ve'l-akıbetu lilmut-tekin va's-salatu va's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.Alluhumme rabbena ya rabbena tekabbel minna salatena (oruçlu ise ve sıyamena) ve kıyamena ve kıraetena ve ruküene ve sucüdena ve kuüdene ve teşehhüdena ve tesbihena ve tehlilena ve tedarruana ve temmim taksiratina vela tadrib biha vucühene ya mevlana. Allahumme sellimna ve sellim dinena vela teslub vekte'n-naz'i imamena vela tusallit aleyna men la yerhamuna verzukna hayreyiddünya ve'l-ahireh. İnneke ala kulli şey'in kadir. Ya muhavile'l-havli ve'l-ahval havvil halena ila ahsenil hal. Allahumme inneki afuvvun tuhibbul-afve fa'fu anni, ya hafiyel-eltaf neccina mimma nehaf. Allahumme'rzukna fıkhan fiddin ve ziyadeten fil ilmi ve kifayeten firrızkı ve sihhaten filbedeni ve tevbeten kablelmevti ve raheten indelmevti ve mağfireten ba'de'l-mevti ve duhulen fil-cenneti ve afiyeten fi'dun ya ve'l-ahireh. Allahumme rabbena atina fid-dunya heseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Allahumme rabbenağfir li ve livalideyye ve lilmu'minine yevme yekumu'l-hisab. Subhane rabbike rabbi'l-izzeti amma yesıfune ve selamun alel mursaline ve'l hamdu lillahi rabbi'l âlemin.

Anlamı:

Hamd âlemlerin rabbına, sonuç Allah'tan korkanlara, salât ve selam Efendimiz Muhammed'e ve O'nun evladına ve ashabına olsun. Allahım, rabbimiz, namazımızı, ayakta duruşumuzu, eğil işimizi, secdeye varışımızı, oturuşumuzu, teşehhüdümüzü, tesbih ve tehlillerimizi, yalvarışlarımızı kabul eyle. Allahım, bizi dinimizi koru, Ölüm anında imanımızı soyma, bize acımayanlara bize musallat eyleme, bize dünyanın ve ahiretin iyiliğini ver. Doğrusu sen her şeye kadirsin. Ey halleri çeviren, halimizi en güzel hale çevir. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle. Ey lütufları gizli olan tanrımız, bizi korktuklarımızdan kurtar. Allah'ım, bize dinde bilgi, çok ilim, yetecek kadar Rızık, bedende sağlık, ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra cennete girme, dünyada ve ahirette Afiyet ihsan eyle. Allah'ım, Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi ateş azabından koru. Allah'ım hesap gününde beni, anamı babamı ve bütün müminleri koru. Onların koştukları sıfatlardan münezzeh olan Rabbin yücedir. Selam peygamberlere, hamd alemlerin rabbine.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Allahümme Rabbena Ya Rabbena Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları